276°
Posted 20 hours ago

Flexi - XL giant strap belt 8 m,Black/Neon

£34.69£69.38Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben, Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Flexi Leads for Extra Large Dogs - Flexi Leads XL - Flexi Flexi Leads for Extra Large Dogs - Flexi Leads XL - Flexi

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k. A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Petnet jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Petnet jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az értesítést követő 5 munkanapon belül kell a csomagot átvenni a kiválasztott csomagponton, annak nyitva tartási idejében.A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 3 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Flexi Giant XL 8m Retractable Dog Lead Black for Dog up to Flexi Giant XL 8m Retractable Dog Lead Black for Dog up to

Adatkezelő a jogos érdek mint jogalap miatt érdekmérlegelési tesztet készített, melynek eredménye – elérhető Adatkezelőnél - során Adatkezelő úgy értékelte, hogy a társaság a kötelező regisztráció során megvalósított adatkezelési tevékenysége szorosan kapcsolódik a később megkötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogi igények teljesítéséhez, mely mind az Adatkezelő, mind pedig az érintett jogos érdekét szolgálja és megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az Adatkezelő által nyújtott, érintettek jogait biztosító intézkedések következtében nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák Adatkezelő jogos érdekét. Adatkezelő kezelheti tehát a kötelező regisztráció során megadott személyes adatokat Adatkezelő és az érintettek kényelmi vásárlási lehetőségének biztosítása, illetve a megkötött szerződés teljesítését követő jogi igények érvényesítése érdekében, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának.

A szavatossági igényeit a Vásárló a Petnet Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő. AZÉRT MERT EZ EGY HOSSZADALMAS, NAGY ODAFIGYELÉS IGÉNYLŐ MUNKA, ÉS BÁRMIT ELRONTHATUNK. HA JÓL SIKERÜL AKKOR KORÁBBAN IS VISSZAÁLLÍTHATJUK A MEGRENDELÉSFELVÉTELT, HA MEG ROSSZUL AKKOR MÉG OTT A VASÁRNAP IS... Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Petnet és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment