276°
Posted 20 hours ago

Casio FX 85 ES Calculator

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Indikátor v pravém horním rohu nabídky znamená, že pod aktuální nabídkou je další nabídka. Indikátor znamená, že další nabídka je nahoře. K přepínání mezi nabídkami použijte klávesy a . Příklad: (sin -1)* 1 * Označuje funkci, k níž má přístup operace na klávese ( ) před ní. Vezměte prosím na vědomí že to není součástí skutečné klávesové operace, kterou provádíte. Kalkulátor je připraven na vložení názvu proměnné, aby k ní mohl přiřadit hodnotu. Tato indikace se objeví po stisknutí klávesy (STO).

Stisknutí klávesy nebo a následně druhé klávesy provede alternativní funkci druhé klávesy. Alternativní funkce je označena textem vytištěným nad klávesou. Klávesnice byla posunuta stiskem klávesy . Stiskem jakékoli klávesy dojde k posunu zpět na základní klávesnici a tento indikátor zmizí. Kalkulátor je připraven na vložení názvu proměnné, aby mohl vyvolat její hodnotu. Tato indikace se objeví po stisknutí klávesy .Kurzorová klávesa je označeno čtyřmi šipkami, které ukazují směr, jak je znázorněno na obrázku vedle. V této příručce je operace kurzorové klávesy označena jako , , a .

V následujícím textu je uveden příklad, jak je v této příručce znázorněna klávesová operace pro výběr položky nabídky na obrazovce. V následujícím textu je uveden příklad, jak je v této příručce znázorněna operace alternativní funkce.

Pokud se indikátor objeví napravo od vloženého výrazu, znamená to, že zobrazovaný výpočet pokračuje vpravo. Pro posun zobrazení vloženého výrazu použijte klávesu a . Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete chtít posunout vložený výraz, zatímco jsou zobrazeny jak indikátor , tak indikátor , musíte nejprve stisknout klávesu a potom k posunu použít klávesy a . Položku z nabídky můžete vybrat stiskem číselné klávesy, která odpovídá číslu na jeho levé straně na obrazovce nabídky.

Příklad: (COMP) * * Označuje položku nabídky, která se vybírá operací číselné klávesy ( ) před ní. Vezměte prosím na vědomí že to není součástí skutečné klávesové operace, kterou provádíte. You can perform calculations using sexagesimal values, and convert values between sexagesimal and decimal. Pokud se indikátor objeví napravo od výsledku výpočtu, znamená to, že zobrazovaný výsledek výpočtu pokračuje vpravo. Pro posun zobrazení výsledku výpočtu použijte klávesu a .Doporučuji, dobrý poměr funkcí k ceně, máme doma 3 tyto kalkulačky a spokojenost, jen u jedné se při používání po 3 měsícech smazala číslice nula a tečky Note that the input method for fractions is different, depending upon whether you are using Natural Display or Linear Display. Některé operace kalkulátoru se provádějí pomocí nabídek. Stisknutím klávesy nebo , se například zobrazí nabídka příslušných funkcí.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment